Tag

ในหลวงรัชกาลที่ 9

Browsing
FI_Eco Tourism

ใครมีเวลาเที่ยวหนึ่งวัน อยากให้ลองไปใช้เวลากันที่เขาหินซ้อน โครงการพระราชดำริต้นแบบศูนย์ศึกษาเกษตรครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย มาเที่ยวแบบ Eco Tourism ไปดูกันว่าคนไทยโชคดีแค่ไหน

Keep Reading