Tag

เซนได

Browsing
โทโฮกุ จังหวัดยะมะงะตะ

นี่คือทริปแรกของ LillyLhin ที่ภูมิภาคโทโฮกุ (เซนได) เราตกหลุมรักยะมะงะตะตั้งแต่แรกเจอ เมืองอะไรน่ารักขนาดนี้ ไม่ได้ตกหลุมรักหิมะ แต่ตกหลุมรักความเป็นท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของที่นี่ ทริปนี้ของเราจะน่าตื่นเต้นแค่ไหน ตามมาดูกันค่า

Keep Reading