Category

Uncategorized

Category

มาปลูกป่าที่ คลองโคน กัน!!

โลกร้อนไปแล้ว…!!! คือสิ่งที่ทุกคนรู้ดี…แต่…ไม่ค่อยคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น เพราะลึกๆแล้ว คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองนั้นสำคัญกว่าส่วนรวมอยู่แล้ว แต่สำหรับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม ที่เราได้มาเยี่ยมเยียนในวันนี้นั้น คุณลุงผู้เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เราขอเรียกว่าเป็นผู้พัฒนาจิตสำนึกให้กับคนเมือง และในขณะเดียวกันก็พัฒนาชุมชนของตัวได้ได้เป็นอย่างดี